Starkt år för ISO 14001

Miljöledningssystem Antalet verksamheter som använder standarder ökar. Och miljöledningsstandarden ISO14001 ligger återigen på topplistan över de standarder som säljer bäst.
– Mest ökar försäljningen i tillverkningsindustrin, berättar en expert.

Starkt år för ISO 14001
Foto: SIS/ Adobe Stock

Svenska Institutet för Standarder, SIS, meddelar att antalet verksamheter som använder standarder ökade under 2023. På topplistan över de standarder som säljer bäst finns ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, ISO 8501 Rostgradsboken, ISO 27001 Informationssäkerhet och för hållbarhetsproffset ofta viktiga ISO 14001 Miljöledningssystem.

– Det finns några standarder har mycket hög användning år efter år, och dit hör absolut 14001, säger Christer Jangel som är försäljningschef på SIS till Miljö & Utveckling.

Allra populärast är enligt Christer Jangel ledningssystemet för kvalitet, ISO 9001. Men ISO 14001 ligger inte långt efter.

– Om man ser till försäljning, som webbtjänster och i vår sökhistorik så ligger ISO 14001 något efter ISO 9001. Men båda dessa standarder ligger väldigt stabilt.

Den senaste utgåvan av ISO 14001 publicerades 2015. I år kommer ISO 14001 att uppdateras, men Christer Jangel menar att förändringarna inte är så stora att försäljningen väntas öka markant.

Vilka organisationer är det då som börjar använda ISO 14001? Christer Jangel säger att man på SIS gärna sett att användningen ökade bland mindre företag. Men en tydlig trend kan man dock inte se.

– Under de senaste åren har vi noterat att användningen ökar inom tillverkningsindustrin, medan den varit relativ konstant inom tjänstesektorn.

En tydlig trend är också att allt fler väljer att ha sina standarder som någon form av abonnemang.

– Det är en stark trend, framförallt hos lite större organisationer som finns på flera orter. Abonnemang är ju smidigt då det ger alla medarbetare tillgång till standarden samtidigt som uppdateringarna sker automatiskt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.