Stark tillväxt för miljökonsulter

Bransch Svenska miljökonsultbolag växer i en rasande takt. Det gäller både små och stora aktörer. Även exportvärdet på konsulttjänsterna ökar.

Stark tillväxt för miljökonsulter
Miljökonsultbolagen har en stark tillväxt, berättar Fredrik Höök, Sofia Brodd och Daniel Gadd.

Miljökunskap är en eftertraktad vara, och kunskapen går även på export. Det visar statistik från SCB. Sedan 2003 har exporten av konsulttjänster inom miljöområdet ökat med nära 175 procent. Det gäller till exempel juridisk konsultverksamhet, arkitekter, tekniska konsulter och tjänster inom forskning och utveckling.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Konsultbjässen Sweco delar bilden från SCB:

Sofia Brodd, affärsenhetschef miljö, Sweco.

– Vi upplever ett stort intresse från utlandet, framför allt för hur vi i Sverige arbetar med smarta, hållbara städer med extra fokus på vatten, VA och cirkulära flöden. Det märks tydligt i den projektexport vi gör på Sweco. Sverige är väl ansett internationellt och världsledande inom många områden när det kommer till miljö och hållbarhet, säger Sofia Brodd, affärsenhetschef miljö på Sweco.

Enligt Sweco är trenden ökande. Det gäller framför allt miljötillstånd, ledningskoncessioner, naturmiljö, recipientbedömningar, med mera.

Hur har det sett ut bakåt i tiden?

– Sverige har länge haft en stark miljörörelse och en hög medvetenhet om miljöfrågor bland företag, allmänhet och politiker, men under 2000-talet har det accelererat och framför allt har EU satt ökat fokus på miljöfrågorna. Dessutom har miljölagstiftningen skärpts och i kombination med det ökade intresset för grön finansiering rör sig mer pengar mot gröna investeringar. Under den här perioden har behovet av miljötjänster ökat enormt och vi har idag 450 miljökonsulter i Swecos svenska verksamhet, det är all time high och jag ser inte någon avmattning i sikte, säger Sofia Brodd.

Mindre miljökonsulbolag växer även de

Även mindre konsultbolag ser en snabb tillväxt. Miljö & Utveckling har pratat med två snabbväxare: Ecogain och Position Green, som nu siktar utomlands.

Daniel Gadd, Position Green.

– Jag är stolt över att vi har fått så stora internationella företag som kunder i både USA, Storbritannien och Europa. Att vi vid flera större internationella upphandlingar fått förtroendet tror jag hänger samman med att vi som svenskt bolag mött krävande kunder och haft ett fokus på datakvalitet, säger Daniel Gadd medgrundare och vd för Position Green.

Internationell expansion

Position Green är ett så kallat Saas-bolag, Software as a Service. Bolaget hjälper sina kunder att samla in och strukturera sina hållbarhetsdata med hjälp av en egen plattform. Nyligen kunde Miljö & Utveckling berätta att bolaget fått in norskt riskkapital och gått ihop med två andra företag. Detta som ett led i en internationell expansion.

Fakta

Så mycket ökar branschen

Miljösektorns export 2003-2019: 2003: 19503 miljoner kronor 2019: 47338 miljoner kronor (+142%) Miljökonsulternas export 2003: 822 miljoner kronor 2019: 2253 miljoner kronor (+174%) Källa: SCB

– Det finns skillnader mellan länder, branscher och bolag. Synen på hållbarhet, dess metodik och behovet av effektivitet och korrekt hållbarhetsdata, den finns överallt. Ur ett produktperspektiv fungerar våra lösningar på de marknader vi hittills utforskat. Vi har arbetat med flera branschorganisationer för att ta fram standardiserade sätt att mäta på, vilket kommer att underlätta ytterligare, säger Daniel Gadd.

Många nya bolag

Han ser en stor tillväxt just nu när det gäller hantering av hållbarhetsdata, och inte bara för det egna bolaget.

– Globalt sett startas nya företag inom hållbarhetsdata i ett högt tempo, säger Daniel Gadd.

Kunskap om biodiversitet internationellt efterfrågad

Fredrik Höök, Ecogain.

Ecogain, som har sitt huvudkontor i Umeå, är även det ett bolag i snabb tillväxt. Företaget arbetar med tjänster inom biodiversitet, och har sedan länge ”följt med” sina stora kunder ut i världen.

– Vi jobbar med de största aktörerna i svenskt näringsliv, och de rör sig på en internationell marknad, säger vd Fredrik Höök.

Satsar på produkter

Ecogain planerar inte att öppna kontor utomlands. Istället vill bolaget sprida egna produkter utanför landets gränser, ett arbete som redan påbörjats.

– Vi har Ecogain Biodiversity Index, där företag kan få individuella rapporter om sitt arbete med biologisk mångfald. Där granskar vi och poängsätter de europeiska storföretagens individuella rapportering om deras arbete med biologisk mångfald. Vi har också Climb, en standard för hur man ska kunna mäta biodiversitet och påverkan på naturen när du exploaterar mark. Det blir ett biodiversitetsvärde. Det blir som en produkt som visar hur du mäter ditt värde och den kommer vi att ta ut internationellt, först och främst i Norden men också i norra Europa, säger Fredrik Höök, och fortsätter:

– Det här är något som det skriks efter på marknaden. Man vill verkligen kunna sätta ett värde på biodiversiteten precis som med koldioxiden. Climb kommer att vara en nyckel till det.

Konsultbolaget blir delvis techbolag

Nästa steg för Climb är att automatisera datainhämtningen, med hjälp av till exempel drönare, satelliter och AI.

– Då är vi på väg in i en annan typ av bolag, där vi delvis blir ett techbolag. Då kommer vi att behöva AI-experter och programmerare, sådant som inte typiskt sett finns i ett konsultbolag. Det är en satsning som vi gör för att kunna komma ut internationellt och nu tar vi in riskkapital för att kunna genomföra det, säger Fredrik Höök.

Vilka är de främsta utmaningarna, som du ser det?

– Ja, det är ju att förstå olika typer av lagstiftning. Det är ju inte så att till exempel tillståndsprocesser ser likadana ut överallt. Vi måste också få in ny kompetens, och det måste förstås finnas en affär i bakgrunden, vi är ju ett vinstdrivande bolag.

Han konstaterar att Ecogain mycket väl hade kunnat hålla sig i Sverige och fortsätta arbetet med tillståndsprocesser.

– Det kunde ha gått hur bra som helst. Men vi ville ha större påverkan än så.

Vill påverka internationellt

Han menar att det för Ecogains del egentligen aldrig var ett alternativ att slå av på takten och stanna i Sverige.

– Vi vet att detta är ett internationellt problem och åtgärdar vi inte detta så kommer vi inte att kunna lösa klimatfrågan. Så vi behöver dra vårt strå till stacken och det är därför vi vågar, säger han.

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.