Standarder ska bidra till renare skepp

Standardiseringsorganet Iso har tagit fram två nya specifikationer för att förbättra återvinningen inom skeppsindustrin.

Flera rapporter har visat att skeppsindustrin kan bli mycket bättre på att återvinna fartygen den dagen det är dags att ta dem ur bruk. Exempelvis har personer som arbetar med att återvinna gamla skeppsvrak idag stor risk att utveckla asbest-relaterade sjukdomar.

Syftet med de nya specifikationerna är att förbättra säkerheten för personalen och minska mängden miljögifter som sprids i naturen.

Specifikationerna går under namnen SO/PAS 30006:2010, Ship recycling management systems – Diagrams to show the location of hazardous materials onboard ships och ISO/PAS 30007:2010, samt Ships and marine technology – Measures to prevent asbestos emission and exposure during ship recycling. De följer den så kallade Hong-Kong konventionen från 2009 för säker och miljöriktig återvinning av skepp, som utvecklats av International Maritime Organizaion, IMO.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.