Standarden för fasta biobränslen utvecklas

Sverige och SIS har i flera år lett det europeiska arbetet med standarder för fasta biobränslen. Arbetet har resulterat i nära 30 tekniska specifikationer.

I takt med den ökande internationella handeln ökar nu intresset för internationella standarder för fasta biobränslen utanför Europa – därför har SIS, med stöd av Energimyndigheten och Elforsk, gått vidare med en ansökan till ISO om att starta ett nytt projekt för fasta biobränslen.

Målet är att Sverige ska leda den nybildade tekniska kommittén och eventuellt också någon arbetsgrupp, samt vara bra representerat på expertnivå.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.