Standard ska få småsparare att välja etiskt

Intresset för ansvarsfullt fondsparande ökar, men inte bland privatpersoner. Nu lanserar Swesif en standardiserad varudeklaration så att småsparare ska kunna se och jämföra vad de köper.

Ansvarsfulla investeringar är ett område som vuxit kraftigt de senaste åren, framförallt när det gäller det institutionella kapitalet. Men bland privatpersoner har sparande i etiska, miljö- och hållbarhetsfonder ännu inte vunnit bred acceptens.

– Det är tydligt att många utanför branschen har svårt att sätta sig in i vad ansvarsfulla fonder är, säger Helena Hagberg, ordförande i Swesif som arbetar för hållbara investeringar i Sverige.

Därför har Swesif nu tagit fram en ”hållbarhetsprofil”, en mall för hur fondbolag ska redovisa fonder med särskilda ansvarskriterier, exempelvis för miljö och etik. Syftet är att ge informationen en fast struktur och därmed göra det enklare för spararna att förstå och jämföra olika fonder.

Hållbarhetsprofilen beskriver hur fonden arbetar med etik- och hållbarhetsfrågor och är tänkt att komplettera fondfaktabladet. Utgångspunkten är tre metoder; att välja in bolag i fonden, att välja bort bolag från fonden eller att påverka bolagen som fonden investerar i. Fondförvaltaren kan arbeta med en eller flera av metoderna i kombination.

– Initiativet är frivilligt, men med tanke på att så många stora fondbolag är med redan från början är utsikterna goda att det snabbt utvecklas till en branschstandard. Ett tydligt ansvarstagande i fondförvaltning bör innefatta informationen till fondspararna, säger Helena Hagberg.

I första gruppen av fondbolag som åtagit sig att informera enligt Swesifs hållbarhetsprofil ingår Carlson Fonder, Nordea Fonder, SEB Fonder, Sjunde AP-fonden, SPP Fonder och Swedbank Robur.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.