Standard för energisnålare datacentraler

En ny europeisk standard med riktlinjer för konstruktion av datacentraler är nu på gång. En av aspekterna som behandlas är anläggningen energieffektivitet.

Standarden EN 50600 – General principles for the design of data centres, ska underlätta och fungera som ett gemensamt referensdokument för de som ska konstruera, planera, upphandla, installera, driva och underhålla datacentraler, både små företagsservrar och stora anläggningar.

Förutom en allmän del planeras delar för bland annat miljökontroll där fokus kommer att ligga på energieffektivitet. Inom fem år beräknas den årliga elförbrukningen i Europas datacentraler passera 100 TWh. Det är dubbelt så mycket som den svenska kärnkraften producerade 2009.

SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering.

/p>

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.