Stålindustri går med i Fossilfritt Sverige

Klimat Stålföretaget SSAB går med i regeringens initiativ Fossilfritt Sverige.
–  Om stålindustrin kan bli fossilfri kan alla industrier bli det, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Stålindustri går med i Fossilfritt Sverige
Bo Björkdahl

Genom att gå med i Fossilfritt Sverige ställer sig SSAB bakom målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och lovar att själva utföra konkreta åtgärder för att nå dit. Stålindustrin är idag en av världens mest koldioxidintensiva branscher.

Vatten istället för koldioxid

Våren 2016 lanserade SSAB, LKAB och Vattenfall ett initiativ för att lösa koldioxidfrågan i svensk stålindustri. Genom att gå från dagens process med masugnar, med kol och koks, till att istället använda vätgas är målet med initiativet att få en process som inte släpper ut koldioxid – utan vatten.

Initiativet är uppdelat i tre faser. En förstudie som pågår fram till slutet av 2017. Därefter följer forskning och försök i en pilotanläggning fram till 2024. Slutligen är planen att genomföra försök i en fullskalig demonstrationsanläggning fram till 2035.

–  Med initiativet för en koldioxidfri stålindustri och många andra projekt som vi genomför för att komma bort från ett kolberoende, hoppas vi kunna bidra stort till ett fossilfritt Sverige, säger Maria Långberg, Personal- och Hållbarhetsdirektör på SSAB.

Fakta

Vad är Fossilfritt Sverige ?

Syftet med initiativet Fossilfritt Sverige är att synliggöra det arbete som görs idag och att utmana andra länder att delta i racet om att bli fossilfria. Genom att skriva under deklarationen ställer man sig bakom att:

1. Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före. Det skapar bättre miljö, attraktivare städer och nya möjligheter till jobb.

2. Våra verksamheter ska bidra. Genom att visa upp egna konkreta insatser för minskade klimatutsläpp inom ramen för FN:s Action Agenda demonstrerar vi inför hela världen vår beslutsamhet att agera i närtid.

3. Vi utmanar andra, i Sverige och i världen. Vi välkomnar våra motsvarigheter att ansluta sig, göra egna insatser och att utmana sig själva och oss.

Alla verksamheter som är intresserade kan anmäla sig på regeringens hemsida. 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.