Stadsdelar ska certifieras

Ett nystartat projekt ska ta fram ett system för hållbarhetscertifiering av hela stadsdelar.

Allt fler byggnader miljöcertifieras i Sverige. Nu vill branschen även kunna skapa hela stadsdelar och hela samhällen som är miljömässigt och socialt hållbara. För att lyckas med detta behöver man förbättra samordningen mellan alla inblandade parter redan vid planeringen av en stadsdel.

– Certifieringssystem för hållbara stadsdelar kommer att driva på utvecklingen mot hållbar bebyggelse. Och de hjälper också kommuner och byggherrar att sätta upp och stämma av mål, säger Bengt Wånggren, vd på Sweden Green Building Council som kommer att hålla ihop projektet.

Medverkar gör flera företag inom bygg- och fastighetssektorn samt kommuner och statliga verk.

– Vi siktar på att gå från att vara många enskilda spelare inom samhällsbyggnad till att fungera mer som ett lag. Det är många intressen som ska tas hänsyn till men det är inspirerande att se den energi och samarbetsvilja som redan finns på plats, säger projektledare Ann-Kristin Karlsson på WSP.

I ett första steg kommer man att utvärdera internationella system för användning i Sverige.

På www.hallplatsen.nu kan medverkande och andra hämta information, diskutera och få inspiration avseende hållbar stadsutveckling.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.