SSAB tidigarelägger grön omställning till 2030

Industri SSAB tidigarelägger målet för den gröna omställning till 2030 istället för 2045. Anledningen är den stora efterfrågan på fossilfritt stål. Innan planerna kan bli verklighet, behöver företaget lösa två stora frågor, elen och tillstånden.

SSAB tidigarelägger grön omställning till 2030
Hybrit i Luleå, där SSAB och LKAB producerat det första fossilfria stålet. Foto: SSAB

SSAB har beslutat att bygga om produktionssystemet för tunnplåt, vilket kommer tidigarelägga företagets gröna omställning med 15 år. Det finns dock två större hinder för företagets planer.

– Våra kunder efterfrågar fossilfria produkter från SSAB, vi kan lösa de tekniska utmaningarna och vi har en stark finansiell position. Om vi kan lösa frågan kring kraftförsörjningen och miljötillstånd tillsammans med samhället, så är det möjligt att ställa om 15 år före tidigare kommunicerad plan. Planen, som vi finansierar med det egna kassaflödet, ger ett breddat produktprogram och en förbättrad kostnadsposition, säger SSABs VD Martin Lindqvist, i en kommentar.

Tidigarelagd grön omställning påverkar Sveriges utsläpp

Satsningen kommer att kosta runt 45 miljarder kronor och gäller för företagets produktion i Norden. Går planen i lås innebär det enligt SSAB:s beräkningar att minska företagets utsläpp med mer än 8 miljoner ton koldioxid per år, jämfört med dagens nivå.

För Sveriges totala koldioxidutsläpp innebär det en minskning med cirka 10 procent och i Finland med motsvarande 7 procent.

Tillgången till el styr omställningen

Nästa steg blir att ta fram planer för de olika produktionsorterna. I vilken ordning som ombyggnationen av systemet kommer ske beror enligt SSAB på tillgången till el och infrastruktur på orterna.

Det nya system som ska ersätta dagens så kallade minimills, kommer ge ett breddat produktprogram och en förbättrad kostnadsposition enligt SSAB. Under året kommer företaget att påbörja sin ansöka om tillstånd för ombyggnation av Luleå och Brahestad.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste