SSAB tar nytt kliv i satsningen på fossilfri stålproduktion i Luleå

Industri SSAB tar nu ytterligare ett kliv i satsningen på storskalig fossilfri stålproduktion. Med målet att produktionen ska vara i drift till 2030 inleder bolaget nu ett samråd inför kommande tillståndsansökan.

SSAB tar nytt kliv i satsningen på fossilfri stålproduktion i Luleå
SSAB inleder samråd för planerna på fossilfri stålproduktion. Foto: Luleåpicture

I januari i år fattade SSAB ett styrelsebeslut om att ersätta befintlig stålproduktion med ett nytt elektriskt stålverk, valsverk och vidareförädling, en så kallad minimill. Bakgrunden är den kraftigt ökande efterfrågan på stål och teknikomställningen väntas minska koldioxidutsläppen från verksamheten med 90 procent.

Som en del av förberedelserna inför att skicka in tillståndsansökan inleder nu SSAB ett samråd, där närboende, myndigheter och andra intressenter får möjlighet att komma med synpunkter.

– Samrådet är ett viktigt steg i den historiska omvandling av svensk stålindustri som vi står inför. Vår nya toppmoderna anläggning som vi vill bygga i Luleå möjliggör inte bara en fossilfri värdekedja från gruva till färdig produkt, utan stärker vår konkurrenskraft och breddar vårt produkterbjudande. Det är också ett avgörande steg för Sverige att nå sina klimatmål och åtaganden enligt Parisavtalet, säger Martin Lindqvist, VD SSAB i en kommentar.

Siktar på produktionsstart till 2030

Teknikomställningen kräver tillstånd enligt miljöbalken. Syftet med samrådet är att SSAB tidigt ska få kunskap om sådant som har betydelse för utformningen för att kunna nå målet om att produktionen ska vara igång till 2030. Samrådet handlar om lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter och miljökonsekvenser som verksamheten kan antas orsaka.

– SSAB har möjlighet att leda utvecklingen mot fossilfritt stål med Luleå som ett viktigt nav. Vi har en unik position, med kompetenta medarbetare, forskning och utveckling i nära samarbete med universitet och institut, goda logistikmöjligheter och närhet till såväl hamn som järnråvara. Det är en fantastisk möjlighet inte bara för SSAB utan även för norra Sverige, säger Lotta Jakobsson, ansvarig för omställningen i Luleå.

Det nya elektriska stålverket kommer att byggas inom SSAB:s befintliga industriområde på Svartön i Luleå. Produktionsvolymen kommer att ligga i nivå med nuvarande kapacitet med möjlighet till ett bredare produktutbud.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.