Spelteori ett redskap för klimatförhandlingar

Tyska forskare har använt spelteori för att försöka hitta en väg ut ut återvändsgränderna i FN:s klimatförhandlingar.

Spelteori ett redskap 
för klimatförhandlingar

En grupp forskare vid Potsdam Institute for Climate Impact Research har applicerat spelteori på problemet med FN:s tröga klimatförhandlingar, rapporterar the Guardian. Metoden att använda spelteori används redan inom många olika forskningsområden för att hitta fördelaktiga samband mellan olika parter. Problemet med klimatförhandlingarna, enligt Jobst Heitzig, ledare för den tyska studien, är att det finns så kallade fripassagerare. Det är länder som Amerika, Ryssland och Kanada som fortsätter släppa ut koldioxid på bekostnad av länder som lägger miljardbelopp på att minska sina egna utsläpp.

Slutsatsen forskarna drar är att klimatförhandlingarna skulle gå snabbare framåt om alla länder gick med på att straffa dem som inte villa ta en aktiv del i att sänka koldioxidutsläppen. På kort sikt kunde metoden orsaka splittring men skulle vara effektiv på sikt menar Heitzig.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.