Spanien tar CSR-målen vidare i EU

Den svensk-spanska delegationen strävar gemensamt efter att EU ska bli världsledande i företagens sociala ansvarstagande, CSR. Företag har en viktig roll för att minska fattigdomen och uppnå FNs ramverk, Skydda, respektera, åtgärda. Som första steg hoppas man se ett resultat av delegationens arbete i Europeiska rådets slutsatser i december.

– Spanien kommer att fortsätta Sveriges arbete för CSR. I mars nästa år kommer vi att ordna en uppföljande konferens. Jag ser fram emot att höra hur den nya kommissionen kommer att fortsätta arbetet med företagens sociala ansvar, säger Juan José Barrera Cerezal från Spaniens arbetsmarknads- och migrationsdepartement.

–Faktum är att det är lönsamt för företag att ha ett etiskt förhållningssätt och det finns mycket EU kan göra för att uppmuntra företagen att röra sig i den riktningen, betonar Ewa Björling.

I dag avslutas konferensen om företagens sociala ansvarstagande, som Sverige och EU-kommissionen arrangerat.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.