SP gör miljonprogramshusen snålare

I Europa finns miljontals energislösande lägenheter som byggdes före 70-talets oljekris som är i stort behov av renovering. Treåriga EU-projektet Square, som leds av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, ska få ner energianvändningen samtidigt som innemiljön blir bättre, uppger SP.

– Vårt svenska P-märkningssystem kan bli en förebild när de europeiska fastighetsägarna utvecklar egna system, berättar projektledare Kristina Mjörnell på SP.

EU-projektet Square går ut på att skapa ett kvalitetssystem som säkerställer energieffektivitet och bättre innemiljö i europeiska miljonprogramshus som ska renoveras och byggas om. Möjligheterna att spara energi – och därmed minska klimatstörande koldioxidutsläpp – är enorma. Runt 40 procent av Europas totala energiförbrukning går till uppvärmning och ventilation av byggnader.

SPs energiexperter har, tillsammans med bygg- och fastighetsföretag, utvecklat ett P-märkningssystem för innemiljö och energianvändning. I dag har en rad svenska skolor, daghem och hyresfastigheter P-märkt innemiljö och energianvändning. Märkningen betyder att fastighetsägaren har kontroll över energiförbrukning, ventilation och inneklimat. P-märkningen tar nu steget ut i Europa och blir ett viktigt verktyg i Square-projektet.

– P-märkningen ska anpassas till olika länders förutsättningar och testas i ett antal pilotprojekt. I Sverige arbetar vi med bostadsområdet Brogården i Alingsås, säger Kristina Mjörnell.

Husen som byggdes i miljonprogrammet är stora energianvändare och är dessutom i behov av renovering. Om man i samband med renovering och ombyggnad av dessa fastigheter gör rätt åtgärder kommer den totala energianvändningen att minska och inomhusmiljön förbättras.

– En stor fördel är dock att många lägenheter är likadant utformade. Det gör att det blir enklare och billigare att genomföra åtgärder i stor skala.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.