nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Soptipparna blir renare

Skärpt lagstiftning för deponier har gett lägre miljöpåverkan. Men metaller i lakvattnet är den nya knäckfrågan, visar doktoranden Hanna Modin i sin avhandling.

  • Annons 1

Tuffare miljölagstiftning har bland annat inneburit att andelen matavfall och organiskt material enbart får vara tio procent av det totala avfallet som går på deponi. Det har varit positivt för miljön, konstaterar doktoranden Hanna Modin vid Lunds universitet som utvärderat den skärpta lagstiftningen i sin avhandling. Det minskar skadliga näringsämnen och andra syreförbrukande ämnen som kan resultera i bottendöd i sjöar.

– Detta är jättebra! Denna del av lagstiftningen har lyckats, säger hon i ett pressmeddelande.

Mer metaller

Dock menar Hanna Modin att det finns en baksida. Det organiska materialet bidrar nämligen till att göra deponierna syrefria och hindrar metaller från att rinna ut i lakvattnet. Nu förbrukas troligen det organiska materialet snabbare, vilket gör att metallerna läcker ut.

– Nu när vi löst ett problem bör vi fokusera på metallerna. Vi måste veta hur de lakas ut ur deponin och ur reningen bör gå till.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.