Soptipparna blir renare

Skärpt lagstiftning för deponier har gett lägre miljöpåverkan. Men metaller i lakvattnet är den nya knäckfrågan, visar doktoranden Hanna Modin i sin avhandling.

Tuffare miljölagstiftning har bland annat inneburit att andelen matavfall och organiskt material enbart får vara tio procent av det totala avfallet som går på deponi. Det har varit positivt för miljön, konstaterar doktoranden Hanna Modin vid Lunds universitet som utvärderat den skärpta lagstiftningen i sin avhandling. Det minskar skadliga näringsämnen och andra syreförbrukande ämnen som kan resultera i bottendöd i sjöar.

– Detta är jättebra! Denna del av lagstiftningen har lyckats, säger hon i ett pressmeddelande.

Mer metaller

Dock menar Hanna Modin att det finns en baksida. Det organiska materialet bidrar nämligen till att göra deponierna syrefria och hindrar metaller från att rinna ut i lakvattnet. Nu förbrukas troligen det organiska materialet snabbare, vilket gör att metallerna läcker ut.

– Nu när vi löst ett problem bör vi fokusera på metallerna. Vi måste veta hur de lakas ut ur deponin och ur reningen bör gå till.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.