Sopsortering ifrågasätts av före detta chef för Naturvårdsverket

Att bränna hushållsavfallet är miljömässigt bättre än att sortera det. Det hävdar bland andra Valfrid Paulsson, före detta generaldirektör vid Naturvårdsverket i en debattartikel i Dagens Nyheter. Men åsikterna möter kritik.

Valfrid Paulsson och hans fyra medförfattare menar att förpackningsinsamling totalt sett inte är till fördel för miljön. Författarna menar även att kompostering inte har tillräckliga miljöfördelar. Däremot förespråkar de fortsatt sortering av miljöfarligt avfall, till exempel batterier, elapparater, mediciner, färg och kemikalier. Men reaktionerna på utspelet blev starka.

– De har fel, i stort sett, säger Nils Tiberg, professor i avfallsteknik till TT.

Nils Tiberg säger till TT att när det gäller storskalig kompostering av matrester kan man i någon mån hålla med dem. Där är det är svårt att få en tillräckligt ren slutprodukt.

Fördelar med sopsortering

Regeringen lägger i vår fram en proposition om hur den framtida avfallshanteringen ska lösas. Förslaget har varit ute på remiss och ungefär 140 remissinstanser har fört fram sina åsikter. Debattörerna menar att de vill lyfta fram vad en rad tunga remissinstanser anser.

Men enligt Nils Tiberg, Luleå tekniska universitet, finns det fördelar med sopsortering. Energiförbrukningen minskas vid tillverkning av många material om återvunna sopor används. Det gäller både glas och metall, framför allt aluminium, men även papper.

Även Naturvårdsverket är kritiska till debattörernas åsikter. Tanken att förbränna huvuddelen av soporna tillbakavisas av flera skäl, bland annat eftersom återvinning gynnar miljön genom lägre energiförbrukning och materialåtgång.

Praktiskt omöjligt

Naturvårdsverket menar också att det skulle vara rent praktiskt är omöjligt att förbränna huvuddelen av alla hushållssopor eftersom mängden hushållsavfall hela tiden ökar. Istället behövs det en mängd olika alternativ för att ta hand om soporna.

– Vi kommer inte att ha kapacitet för att klara att bränna allt, även om vi bygger ut anläggningarna, säger Erik Westin, avdelningsdirektör vid Naturvårdsverket till TT.

Valfrid Paulsson och debattörerna berör inte heller de omdiskuterade problemen med dioxinutsläpp från förbränning. Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand anser att debattörerna vilseleder när de inte talar om att sopförbränning ger upphov till miljögiftet dioxin.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.