Sommarens nya miljölagar

Juridik & Politik Under sommaren har vi fått en rad nya lagändringar. Här kan du läsa om vilka.

Skatteplikt för vindel

Lagen (1994:1776) om skatt på energi ändrades den 1 juli. Det innebär att skattereglerna för den som producerar elektrisk kraft förändras. Exempelvis begränsas skattefriheten för vindel.

Insyn i stadsstödet

Ytterligare en förändring i samma lag (1994:1776) berör stadsstödskravet på bränsleskatteområdet. För att det ska vara offentligt var stödpengarna går kommer en webbplats visa vilka  företag som ges statligt stöd. Begränsningar införs också så att stöd inte ges till företag som är i svårigheter eller är föremål för återkrav av otillåtet statligt stöd.

Företag får betala tillsyn

Den nya förordningen om ekodesign (SFS: 2016:187) innehåller bland annat föreskrifter om vem som ska betala för de provtagningar som görs för att kontrollera att lagen efterlevs.

Från den 1 juli kan regeringen meddela föreskrifter om att tillverkare av energirelaterade produkter ska ersätta tillsynsmyndigheten för kostnader kring provtagningar. Även de som representerar tillverkarna kan bli skyldiga att betala.

Bidrag till energi- och klimatrådgivning

Den 1 juli trädde en ny förordning för energi- och klimatrådgivningen (SFS 2016:385) i kraft som ersätter den tidigare förordningen (1997:1322). De största skillnaderna är att det införs ett bidrag till regionala energikontor för samordning av kommunal energi- och klimatrådgivning. Stödnivåerna för rådgivningen kommer inte heller att regleras som fasta belopp, utan Energimyndigheten kan dela upp medlen efter målgrupper.

En längre sammanställning hittar du i Miljö & Utveckling nr 4 som kommer ut den 31 augusti.

Här kan du teckna en prenumeration

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.