Solel får fortsatt stöd

Regeringen vill förlänga solelsstödet till 2016. Totalt omfattar stödet 210 miljoner kronor under en treårsperiod.

Solel får fortsatt stöd

Förslaget läggs i den kommande budgetpropositionen och innebär en förlängning av stödet som kom 2009. Under den nya perioden mellan 2013 och 2016 ska totalt 210 miljoner kronor delas ut till företag, offentliga organisationer privatpersoner.

– De val vi gör idag måste vara hållbara. Och en av de mest hållbara energikällorna som finns är solen. Vi ser nu en snabb utveckling av solcellstekniken, vilken är väl lämpad för småskalig energiproduktion. Den utvecklingen ligger i linje med regeringens energipolitiska mål, och är något vi vill förstärka. Att stödet kommer finnas kvar fram till och med 2016 innebär att branschen får välkommet långsiktiga besked och långsiktigt goda spelregler, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Supermiljöbloggen uppmärksammar att stödet innebär en sänkning jämfört med 2012 då 60 miljoner kronor finns avsatt.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.