Solel bransch med potential

2050 står solenergi för 25 procent av världens elbehov. Viktiga teknologier är solceller och termisk solkraft.

Solel bransch med potential

Solenergi kan stå för 25 procent av världens elbehov 2050 enligt en rapport från den internationella energibyrån IEA. Det enda som krävs är långsiktiga politiska mål för att stötta detta.

Solceller och termisk solkraft är de två bärande teknologierna och skulle stå för ungefär hälften var av energitillskottet var. Tillsammans kan teknikerna minska de globala koldioxidutsläppen med 60 miljarder ton.

Solcellstekniken kommer att mogna framöver. Redan 2020 skulle solceller kunna börja konkurrera med fossila bränslen i kommersiella byggnader. Termisk solkraft där man låter speglar koncentrera solstrålningen så att man får så höga temperaturer att de kan producera ånga från vatten, ökar också i betydelse. Vid 2050 kommer norra Afrika att vara den största producenten av termisk solkraft, följd av resten av Afrika, Indien och mellanöstern, siar IEA.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.