Sol ska ge mer el i Örebroregionen

Energikontoret Regionförbundet Örebro vill få fler att producera solel. Målet är att nå 5 GWh solelproduktion i Örebro län år 2020.

Sol ska ge mer el i Örebroregionen

Priset på solceller för elproduktion har gått ned de senaste åren men kunskapen om möjligheterna med att producera el med en egen solcellsanläggning är för låg anser Energikontoret Regionförbundet Örebro. Därför satsar de nu stort på att få fler att välja solenergi genom att höja kunskapen hos olika aktörer som skulle kunna vara solelproducenter, till exempel fastighetsägare, villaägare, lantbrukare och bostadsrättsföreningar.

Den bärande idén i projektet är att samla och samverka med olika aktörer i samhället som vill utveckla solelproduktion och med aktörer som redan besitter kunskap och erfarenheter.

– Det finns ett behov av information om tekniska lösningar, ekonomiska kalkyler, inkoppling på elnät, villkor i avtal för elförsäljning till exempel, säger Peter Åslund på Energikontoret.

Energikontoret Regionförbundet Örebro är projektledare och genomför projektet i samarbete med LRF, Fastighetsägarna MittNorr, EON och flera andra intressenter som redan har erferanheter på området samt Länsstyrelsen, Örebro Universitet, Örebro kommun, studieförbund och fastighetsägare.

Projektets budget är nästan en miljon kronor. Energimyndigheten står för den största delen av finansieringen, cirka 75 procent. För resterande del står LRF, Länsstyrelsen i Örebro län och Regionförbundet Örebro.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.