Sök pengar för smarta energiprojekt

Den 18 januari öppnar en ny ansökningsomgång för europeiska energistödet IEE2.

IEE2 står för Intelligent energi – Europa 2 och är en del av EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation. Den 18 januari håller kommissionen en informationsdag i Bryssel som även sänds via webben och då kommer även de prioriterade områdena att presenteras. Informationsmöten kommer även att anordnas i Sverige (se faktaruta).

IEE2 ska bland annat främja effektivare energianvändning i industri, byggnader och transporter och nya och förnybara energikällor. Betoning ligger på mjukare frågor som policyutveckling och strategier, beteendeförändring och utbildning. Målet är att projekten ska ge Europa ett mervärde och skapa en ”säker, hållbar och konkurrenskraftigt prissatt energi”.

Ansökningsomgången förväntas pågå i cirka tre månader. Det kommer finnas möjlighet att även ansöka om ett så kallat planeringsbidrag för att ta fram ansökan.

Fakta

Informationsmöten i Sverige

Energimyndigheten anordnar informationsdagar i Sverige under februari: Malmö 9 februari

Stockholm 15 februari

Norrköping den 16 februari.

Antalet platser är begränsat.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.