nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Gröna obligationer
Gröna obligationer och klimatobligationer är obligationer där kapitalet går till miljö- och klimatprojekt.

Södra ger ut grön företagsobligation

Nu satsar skogskoncernen Södra på att låna in pengar som öronmärkts för gröna investeringar i företaget. Bland annat vill de göra sina massabruk mer energieffektiva.

  • Annons 1

Södra, som är en ekonomisk förening och ägs av 50 000 skogsägare i södra Sverige har börjat ge ut gröna företagsobligationer. Gröna obligationer är räntebärande lån som öronmärks för gröna investeringar och marknaden växer stadigt dock från låga nivåer.

Södras första gröna obligation, som har ett värde om 1 miljard kronor, löper över 5 år. Bland annat vill de göra sina massabruk mer energieffektiva.

– Det har varit ett stort intresse från kapitalmarknaden att vara med och investera i Södra, som redan tidigare har en stark hållbarhetsprofil. Våra massabruk är redan i dag i det närmaste fossilfria och med de stora investeringar vi nu gör stärker vi vår miljöprestanda ytterligare och ökar produktionen av förnybar och grön energi från bruken, säger Lars Idermark, vd och koncernchef i Södra.

 

Fakta: Så fungerar gröna obligationer:

En obligation är ett räntebärande skuldebrev, det vill säga ett lånebevis för en viss tidsperiod. Investeraren lånar ut pengar och får ränta på dem. När lånetiden går ut får de tillbaka pengarna. Själva begreppet ”grön obligation” utvecklades av SEB i samarbete med Världsbanken år 2007 med mål att få fram finansiering till miljöinriktade investeringsprojekt, som exempelvis klimatanpassning eller utbyggnad av kollektivtrafiken. Transparensen är högre än vid emitteringen av ”vanliga” obligationer och emittenten ska redovisa vad de använder pengarna till på årsbasis. När det gäller risk, avkastning, lagstiftning och dokumentation är villkoren samma. 2008 emitterade Världsbanken de första gröna obligationerna. Sedan dess har marknaden stadigt vuxit. Göteborgs stad blev först ut i Norden. Andra som varit tidigt ute är Stockholms läns landsting, SCA och Vasakronan. Fortfarande är gröna obligationer dock en liten del av marknaden.

 

Södra Cell Värö

Kommentarer

1 reaktion till “Södra ger ut grön företagsobligation”

  1. junkbusters skriver:

    Tack för infon!

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) skapar stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.