En femtedel av världens mat slängs – så vill FN lösa problemet

Matsvinn Samtidigt som 783 miljoner människor runt om i världen lider av hunger, slängs varje år en femtedel av all mat. Det konstaterar FN:s miljöprogram i en ny rapport om globalt matsvinn. Rapporten föreslår också åtgärder för hur vi ska minska matsvinnet.

En femtedel av världens mat slängs – så vill FN lösa problemet
Foto: Adobe Stock

Totalt handlar det globala matsvinnet om 1,05 miljarder ton mat om året. Det motsvarar en miljard ätbara måltider och en femtedel av all mat som produceras. Det konstaterar FN:s miljöprogram UNEP i rapporten Food Waste Index Report 2024 som ger den hittills mest exakta uppskattningen av det globala matsvinnet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Rapporten släpps i en tid då miljontals människor, mer exakt 783 miljoner, lider av hunger och fattigdom. Samtidigt står många länder inför allt djupare hungerkriser. Experter varnar om enorma svältkatastrofer i samband med kriget i Gaza och våldsamheterna i Haiti.

– Matsvinn är en global tragedi. Miljontals kommer att gå hungriga i dag när mat slängs bort över hela världen. Det här är inte bara en stor utvecklingsfråga, utan effekterna av sådant onödigt avfall orsakar stora kostnader för klimatet och naturen, säger Inger Andersen, verkställande direktör för UNEP.

Hushållen största boven

FN konstaterar i rapporten att det är hushållen som står för den största andelen matsvinn. År 2022 kom 60 procent av matsvinnet från hushållen, vilket fördelat på världens befolkning innebär 79 kilo matsvinn per person och år. Mattjänster stod för 28 procent av matsvinnet och detaljhandeln för 12 procent.

I Sverige uppskattas matsvinnet till 61 kilogram per person och år, enligt Eurostat som statistiken har hämtats från.

Matsvinn är inte bara ett ”rikt land-problem” slår FN vidare fast. Däremot är problemet generellt högre i länder med extremväder som torka och värmeböljor svårare att hålla maten färsk, och måste därmed slänga den.

Så minskar vi matsvinnet

FN:s mål är att halvera det globala matsvinnet till 2030. För att nå dit, ger FN vägledning till länder om hur de ska förbättra datainsamlingen för matsvinn, samt föreslår åtgärder för att minska matsvinnet. Bland annat uppmanar de till utökat samarbete mellan offentlig sektor, näringslivet för att identifiera flaskhalsar, utveckla lösningar tillsammans och driva framsteg. Rapporten lyfter också behovet av finansiering för att minska matsvinnet.

Slutligen lyfter rapporten Japan och Storbritannien som framgångsexempel. Länderna har lyckats minska matsvinnet med 31 respektive 18 procent. Enligt FN visar det på att det är möjligt att med hjälp av policyer och partnerskap åstadkomma en storskalig förändring.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.