SNF kritiska mot skogsbruksstandard

Naturskyddsföreningen har det senaste året riktad stark kritik mot hur skogscertifieringen FSC fungerar i Sverige.
– FSC är på väg att tappa sin legitimitet. Reglerna är för svaga och följs dåligt, säger Mikael Karlsson, ordförande i föreningen.

SNF kritiska mot skogsbruksstandard

FSC ställer krav på skogsbruket utifrån ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Lagstiftningen är baskrav i FSC, men Skogsstyrelsens polytaxinventering visar att mer än var femte avverkning bryter mot lagen. Även när de gäller den FSC-certifierade delen av skogsbruket, enligt SNF.

– Lagbrotten i skogsbruket är omfattande och sker år efter år. Det är illa nog att inte följa lagens naturvårdskrav. Det är ännu sämre att bryta mot lagen och sedan på marknaden med ett FSC-märke ge konsumenterna sken av att lagkraven överträffas. Det eroderar FSC-systemet, säger Mikael Karlsson.

Motionerat

Naturskyddsföreningen har nu lämnat in två motioner till FSC:s stämma den 20 maj. Motionerna innehåller bland annat tio förslag på förbättringar av skogsbruksstandarden. De innehåller också förslag på åtgärder som FSC kan genomföra för att förhindra lagbrott, enligt SNF.

– Reglerna måste bättre gynna skogens biologiska mångfald och sociala värden om FSC ska bli ett viktigt instrument och inte främst en ”grönmålning” av en näringsgren med ett dessvärre välförtjänt dåligt miljörykte, säger Jonas Rudberg, skogsexpert på Naturskyddsföreningen.

Idag är cirka hälften av den svenska skogen FSC-cetifierad och 5 procent av världens skogar globalt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.