Snart ska nya avfallsplanen spikas

Naturvårdsverket har tagit fram en nationell avfallsplan som ska gälla från och med 2012. Nu har remisstiden gått ut och i slutet på året ska den planen spikas.

Enligt EU:s avfallsdirektiv ska alla medlemsländer ha avfallsplaner. Länderna ska också ta fram särskilda program för förebyggande av avfall till 2013.

Från avfallshantering till resurshushållning – Sveriges avfallsplan 2012-2017 är namnet på den föreslagna nationella avfallsplanen som pekar ut fem områden som behöver extra stort behov av åtgärder. De prioriterade områdena är: avfall i bygg- och anläggningssektorn, hushållsavfall, resurshushållning i livsmedelskedjan, avfallsbehandling och illegal export av avfall till andra länder.

För att nå målen menar Naturvårdsverket att det krävs samarbete mellan många aktörer som kommuner, myndigheter, näringsliv och forskarsamhället, men lyfter även fram vad enskilda aktörer behöver göra för att nå målen.

Planen innehåller exempel på vad som behöver göras för att nå ett mer resurseffektivt samhälle med utgångspunkt från miljömålen och EU:s avfallshierarki. Till planen finns också en miljökonsekvensbeskrivning.

Remissvaren ska nu beaktas och i slutet av året ska planen spikas.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.