Snabb och ifrågasatt omställning mot fossilfritt

Biobränsle Oljebolaget Preem räknar med att kunna leverera tre miljoner ton fossilfritt fordonsbränsle till år 2030 och skogsbolaget SCA planerar en fabrik för att tillverka fossilfri råvara. Men kritiker menar att det finns risker med fossilfritt i stor skala.

Snabb och ifrågasatt omställning mot fossilfritt

”Sveriges klimatambitioner är högt satta och mycket är på rätt väg”. Det påstår det stora oljeföretaget Preem i en annons på framsidan av Svenska Dagbladet 26 juni. Företaget ska framöver fasa ut de fossila råvaror som dominerar produktionen av drivmedel idag:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Våra 900 medarbetare vid våra två raffinaderier är specialiserade på drivmedel. De kan lika gärna bygga om förnybara molekyler, från tallolja till exempel, till bensin och diesel, säger företagets kommunikationschef Helene Samuelsson.

Siktar på 40 procent av Sveriges drivmedelskonsumtion

Redan 2010 påbörjades omställningen och idag producerar företaget 200 000 ton HVO-biodiesel och biobensin per år. År 2030 ska det förhoppningsvis ha blivit tre miljoner ton, motsvarande omkring 40 procent av hela Sveriges drivmedelskonsumtion. Produktion av drivmedel till flyget är också inom möjligheternas gräns. Råvaran är tänkt att tas från jordbruk och skog. ”Vi ska göra Sverige självförsörjande på drivmedel” är den slogan som blir annonsens slutkläm.

Dessförinnan har stål- och cementindustrierna också annonserat att de ska ställa om. Svante Axelsson, som är utredare inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, är optimistisk efter att ha sett hur industrin börjat ställa in sig på en fossilfri framtid.

Fossilfrihet ökar konkurrenskraften

Svante Axelsson

– Det som gläder mig allra mest är att företagens företrädare tror att de ökar konkurrenskraften genom att bli fossilfria. Det är nytt jämfört med för sju, åtta år sedan då det talades om bördor, kostnader och plikt. Nu är det mer så att ”vi måste ställa om, annars är vi inte med på banan längre”, säger han.

Men alla är inte övertygade om att fossilfritt är rätt. För precis som Preem är det många som tänker att råvaran ska komma från skogen. Och den kan användas bättre, anser många. Svante Axelsson berättar till exempel om dem som anser att skogen istället ska användas för att lagra koldioxiden.

– Det går ut på att skogen ska vara en kolsänka, punkt slut. Den ska inte användas till annat, säger Svante Axelsson.

Läs mer: Nio av tio invånare vill att städer investerar fossilfritt

Han tycker att det beror på en felräkning, som utgår från vad som händer där regnskogen skövlas men som inte håller för koldioxidbalansen i de svenska skogarna. Anders Lindroth, professor emeritus i naturgeografi och ekosystemvetenskap vid universitetet i Lund, manar dock till försiktighet vad gäller skog rent generellt. Ska skog avverkas för att få tag på råvara till drivmedel, så minskar det möjligheten att använda den som koldioxidlager.

– Enligt min uppfattning skulle det vara effektivare att avverka mindre och lagra mer i skogen.

”Fokusera på att minimera utsläppen”

Anders Lindroth anser att det är bättre att ersätta material som stål och betong med trä, för då lagras kolet en längre tid i byggnader, till exempel. Han menar att ökad avverkning för att få ut mer biodrivmedel också påverkar ekosystemet så att markens förmåga att lagra kol försämras. Om skogen kalhuggs leder det också till utsläpp av växthusgaser under flera år.

– Fokus blir fel om man säger att det viktigaste är att bli fossilfri. Fokus borde istället vara på att minimera utsläpp till atmosfären, säger Anders Lindroth.

Men för Preems del handlar framtidens råvara inte om träd som tas direkt från skogen, utan om rester från det som används till annat, som lignin som är en restprodukt från tillverkning av pappersmassa. 2021 ska två fabriker för drivmedel stå färdiga, en vid Rottneros massabruk i Valla, för råvara från lignin och en med råvara från sågspån vid Kastets sågverk i Gävle. Talloljan som produceras vid företagets fabrik Sunpine, utanför Piteå, är också en restprodukt från skogsindustrin.

Ny fabrik planeras

Att skogsföretag ger sig in drivmedelsbranschen är alltså en följd av omställningen till fossilfritt. Skogsföretaget SCA har nu planer på att bygga en fabrik som ska klara två procent av alla vägtransporter i Sverige, i anslutning till företagets massabruk i Östrand. Råvaran blir svartlut, även det en restprodukt från massatillverkning.

För Svante Axelsson finns det inga färdiga svar på hur det blir med skogen, inte heller om gränsen för hur mycket den tål vad gäller uttag av råvara. Men i dagsläget så växer i alla fall den svenska skogen mer än förr, och mer än vad som avverkas. Sammantaget ökar den upptaget av koldioxid. Vad gäller avverkning så kan metoderna dessutom förbättras så att utsläppen av växthusgaser minskar. Att satsningen på fossilfritt pekar åt rätt håll, är den före detta generalsekreteraren i Naturskyddsföreningen säker på:

– Om vi inte använder biodrivmedel får vi inte ihop tvågradersmålet, säger Svante Axelsson.

Läs mer: IT-konsultbranschen går ihop för ett fossilfritt Sverige

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.