SMHI lanserar nya klimatscenarier

Klimat Idag lanserar SMHI helt nya klimatscenarier som visar hur temperatur och nederbörd kan komma att ändras i framtiden. Informationen går att hämta hem länsvis.

Scenarierna är i form av kartor, diagram och nedladdningsbara data och bygger på SMHIs allra senaste klimatberäkningar. Här går det att välja geografiskt område, till exempel Europa eller de svenska länen, årstid och klimatvariabel, temperatur eller nederbörd. Besökare kan också jämföra klimatutvecklingen beroende på olika antaganden om hur växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden.

Kartor

Klimatscenarierna har tagits fram med hjälp av Rossby Centres egen beräkningsmodell, vilket ger möjlighet till högupplösta resultat för relativt små geografiska områden, till exempel svenska län och avrinningsområden.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.