Smart elbilsladdning kapar effekttoppar

Transport Med smart laddning kan elbilarna bidra till att kapa effekttoppar i elsystemet. Det visar ett projekt som genomförts av det kommunala bolaget Parkering Malmö i samarbete med energibolaget Eon.

Smart elbilsladdning kapar effekttoppar
Smart elbilsladdning i ett parkeringshus i Malmö.

I projektet har Parkering Malmö använt sig av Eons digitala marknadsplats för elnätskapacitet, Switch, som ger så kallade flexibilitetsleverantörer möjlighet att på ett enkelt sätt sänka effektuttaget av el och auktionera ut oanvänd kapacitet.

Testerna har genomförts på 100 av parkeringsbolagets totalt 200 publika laddplatser, ett antal som ökar stadigt.

Maja Johansson, miljö- och klimatstrateg Parkering Malmö.
Maja Johansson, miljö- och klimatstrateg, Parkering Malmö.

Maja Johansson, miljö- och klimatstrateg på Parkering Malmö, ser stora möjligheter framöver med att kunna utnyttja oanvänd kapacitet och leverera tillbaka den till elnätet.

– Även om det handlar om små effekter i dagsläget ser vi en stor potential framöver i takt med att mängden laddbara fordon i våra parkeringshus ökar. Det här projektet är en viktig milstolpe i vårt arbete med att tillgängliggöra våra parkeringshus som en resurs i Malmös energisystem, säger hon.

Säljer flexibilitet

Eons digitala marknadsplats Switch innebär att leverantörerna på det här sättet kan sälja flexibilitet, det vill säga att mot ersättning tillfälligt minska sitt effektuttag för att därmed bidra till att kapa effekttopparna i elsystemet.

– För Parkering Malmö som flexibilitetsleverantör är detta en möjlighet att bidra till den nödvändiga energiomställningen, kommenterar Peder Berne, projektledare på Eon Energilösningar. Vi ser varje dag hur intresset för såväl elbilar som laddinfrastruktur och laddtjänster ökar. Men är samtidigt medvetna om att behovet av att göra detta på ett effektivt sätt blir allt större.

Kunderna positiva

Ambitionen har varit att de pågående testerna ska påverka Parkering Malmös kunder så lite som möjligt.

– Från enkätundersökningar vet vi att kunderna generellt är positiva till att bidra med flexibilitet genom att tidvis ladda lite långsammare. Nu har vi hittat en bra nivå där kundernas laddbehov säkerställs samtidigt som vi kan tillgängliggöra kapacitet under de mest ansträngda timmarna, förklarar Maja Johansson.

EU-projekt

Testerna i Malmö har genomförts inom ramen för EU-projektet Clue, som står för Koncept, planering, demonstration och replikering av Lokala Användarvänliga Energisamhällen. I projektet genomförs olika tester av användarflexibilitet med syfte att minska belastningen på elnätet. Projektet finansieras med stöd av Energimyndigheten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.