Småföretag har felaktig bild av tillsyn

En studie från IVL Svenska Miljöinstitutet visar att många småföretag har en felaktig uppfattning om hur miljötillsyn fungerar. De litar på att tillsynsutövarna kontrollerar företagets totala efterlevnad av miljölagstiftningen.

– Det finns ett stort behov att tydliggöra för de små företagen vad tillsyn innebär. Får företagen inga avvikelser vid ett besök ser de det som ett kvitto på att de till fullo följer lagen. Tillsynspersonerna däremot gör en bedömning av vilka krav som är viktigast, säger Ulrik Axelsson på IVL.

Undersökningen visar också att förberedelserna inför ett tillsynsbesök är begränsade och att kraven på företag inom samma bransch kan skifta beroende på deras utgångsläge i arbetsmiljö- och miljöarbetet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.