Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Småföretag blir storföretag – i miljöarbetet

För småföretag kan steget till en miljöcertifiering te sig som ett oöverstigligt hinder. Men det finns sätt att göra en certifiering möjlig.
I Umeå har 26 småföretag gått samman för att gruppcertifiera sig enligt ISO 14001.

Gruppcertifiering har blivit ett alternativ för småföretag att ta klivet till en miljöcertifiering. Ofta är en enskild certifiering en alltför kostsam satsning för småföretag, både när det gäller ekonomin och när det gäller tid och engagemang.

Modellen med gruppcertifiering har redan prövats på ett par platser i Sverige. Nu har turen också kommit till Umeå. Under namnet ”Västerslätts miljögrupp” har ett projekts genomförts som slutade med att 26 företag certifierade sig enligt ISO 14001. En siffra som innebär att antalet certifierade företag i Umeåregionen nästan tredubblades i ett enda slag.

Storföretag

Projektet har drivits av företaget Esam, som också själva har ingått i den grupp företag som genomfört certifieringen. Företagen som ingått i projektgruppen Västerslätts miljögrupp är sinsemellan mycket olika. De representerar flera olika branscher och verksamheter och har mellan två och 40 anställda. Sammanlagt omfattar företagen ungefär 320 anställda.

– Man kan säga att de här småföretagen fungerat om ett storföretag under certifieringsprocessen. Vi har tagit ett industriområde med många småföretag och organiserat miljöarbetet som på ett storföretag, berättar Mikael Brändström som fungerat som koordinator för projektet.

Fördelar

Ett storföretag måste göra individuella miljöutredningar för varje avdelning. I projektet på Västerslätt fungerar varje företag som en avdelning. Alla företag har väldigt olika miljöpåverkan, men man har samordnat alla delar som har varit möjliga.

Den stora fördelen med en gruppcertifiering är att det sparar både pengar och arbetsinsats. Kostnaden i kronor har visat sig vara ungefär en tredjedel av vad det kostar att på egen hand införa ett miljöledningssystem.

– Jag tror att ungefär hälften av företagen i gruppen aldrig hade kunnat genomföra en certifiering på egen hand, säger Mikael Brändström.

Samarbete

Projektet startades i februari förra året och efter drygt ett år, i maj i år, kunde företagen kvittera ut sina certifikat. Under projekttiden träffades en grupp med en miljöansvarig från varje företag en gång per månad, och däremellan hade de miljöansvariga individuella kontakter med projektets koordinatorer.

Samarbetet mellan företagen har skett på flera områden. Gemensamt har alla anställda genomgått en 30 timmar lång praktisk och teoretisk miljöutbildning i samarbete med Naturbruksgymnasiet i Umeå. Kursen motsvarar naturkunskap A på gymnasienivå. Även efter certifieringen har Västerslätts miljögrupp fortsatt att samverka kring utbildning. I höst har till exempel alla nyanställda på företagen fått en introduktionsutbildning i miljöarbete.

Miljöpolicy

Västerslätts miljögrupp har också formulerat en gemensam miljöpolicy som sedan anpassats till varje enskilt företag. De har även delat med sig av sina generella rutiner och genom att företagen har haft möjligheten att lära av varandra har de tjänat mycket tid och arbete. När gruppen till sist skulle certifieras skedde också upphandlingen av revisionen gemensamt istället för enskilt. Det gjorde att kostnaden bara blev en fjärdedel av vad det kostar om varje företag gjort det enskilt.

– Vi hade tre revisorer från SP här under en hel vecka. Och de var nöjda med vad de fick se, berättar Mikael Brändström.

Inget av företagen hade någon stor avvikelse och snittet små avvikelser var bara 3,3 vilket får anses som ett mycket bra resultat.

Ytterligare samarbete

Men projektet på Västerslätt i Umeå har inte tagit slut i och med den lyckade certifieringen. Nu fortsätter man med att titta på fler sätt att samarbeta på för att främja miljöarbetet. Planer finns bland annat på att gemensamt försöka upphandla grön el och på att utbyta tjänster.

Just nu driver Esam ytterligare två gruppcertifieringsprojekt. Ett på industriområdet Ersboda i Umeå och ett i Luleå. I de projekten tar man med sig erfarenheter från projektet på Västerslätt och gör en del förändringar.

– Vi har valt att prioritera erfarenhetsutbytet mellan företagen tidigare i processen, säger Mikael Brändström. Vi undersöker också tidigare om företagen vill samverka kring miljömålen och på vilket sätt de kan göra det.

När alla tre projekt är klara kommer man att kunna dra ytterligare fördelar av dem. Specialutbildningar som bara riktar sig till en viss bransch kan samordnas mellan olika företag i alla tre projekten. På den juridiska sidan kommer de också att kunna samordna uppdateringar av till exempel lagar.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.