Slutproducenter tar initiativet

Plaståtervinning i Arvika AB är ett av de företag i Sverige som fått ett kraftigt uppsving sedan lagen om producentansvar kom. Efter det att producentansvar för förpackningar infördes 1998 har de tredubblat sin kapacitet. Men från producenterna av plasten verkar intresset för återvunnet material inte vara stort.

Plaståtervinning bildades 1980 och sysslar nu liksom då med återvinning av plast, framför allt polyeten. De första åren ökade företagets omsättning långsamt, men verksamheten fick från och med införandet av lagen om producentansvar för förpackningar 1998 ett kraftigt uppsving. När producenterna bildade Plastkretsen satsade Plaståtervinning på att bli underentreprenör till dem och byggde ut sin kapacitet för att ha möjlighet att ta emot det ökade plastavfallet, både från hushåll och industrier. Plaståtervinnings vd Leif Andersson berättar att kapaciteten har ökat från 5 000 till 15 000 ton per år, de anställda från 22 till omkring 35 och omsättningen från 20 till 45 miljoner kronor per år.

– Det är lagen om producentansvar som knuffat upp återvinningsverksamheten till en helt annan nivå än tidigare. Tidigare arbetade vi på marknadens villkor, men i och med de nya systemen och den nya finasieringen har verksamheten blivit mer stabil, och det är lättare att planera långsiktigt, säger Leif Andersson.

Producenter trycker på

På Plaståtervinning tillverkar de sopsäckar av sitt återvunna material. Dessutom säljer de materialet vidare till olika tillverkare av plastprodukter, till exempel den norska kontorstolstillverkaren Håg. Leif Andersson menar att det sällan är från plastindustrierna initiativet kommer för att använda återvunnen plast. Oftare är det slutproducenterna som tar steget och sätter tryck på plasttillverkarna.

– Jag tror att de lättare fångar upp allmänhetens önskan att se produkter av återvunnet material, säger Leif Andersson.

För att lättare kunna planera för framtiden är Plaståtervinning medlem i Återvinningsindustrierna. Där får de insyn i vad som händer i riksdag och departement och blir informerade om eventuella förändringar i lagstiftningen. Vad gäller framtiden tror Leif Andersson att verksamheten kommer att växa fram till dess att återvinningsmålen är uppnådda 2002. Vad som därefter händer beror på lagstiftningen.

– Det som kan hända är att det kommer nya slag av producentansvar, till exempel för plast i bilar, som skulle kunna vara intressanta för oss.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.