Beslut om slutförvar av kärnavfall överklagas: ”Ett historiskt misstag”

Politik Flera miljöorganisationer överklagar regeringens beslut att ge grönt ljus till slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark. I sin överklagan argumenterar de för att metoden inte är tillräckligt säker.

Beslut om slutförvar av kärnavfall överklagas: ”Ett historiskt misstag”
Regeringens beslut om att ge SKB tillstånd att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark överklagas .Foto: SKB

I början av januari beslutade regeringen att tillåta slutförvar av använt kärnbränsle i berggrunden under Forsmark, Östhammars kommun. Regeringen bedömde att slutförvaret uppfyller kraven och att Svensk Kärnbränslehantering, SKB, visat att det kommer bli säkert.

Men alla håller inte med. Nu överklagar nämligen Naturskyddsföreningen, Jordens vänner, Fältbiologerna och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Regeringens beslut om att godkänna kärnbränsleförvaret var ett historiskt beslut och jag är rädd att de gjorde ett historiskt misstag. Beslutet innebär risk för läckage av oerhört farliga ämnen, säger Johanna Sandahl ordförande Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Kan förorena grundvattnet och ekosystemet

En central del i överklagandet handlar om de kopparkapslar som SKB tänkt att använda i den planerade försvarsmiljön. Enligt Naturskyddsföreningen kan kopparkapslarna vittra sönder redan efter hundra år. Om kapslarna halveras menar organisationen att de kan förorena grundvattnet och hela ekosystemet.

– Enligt miljöbalken är det den som bygger en miljöfarlig anläggning som måste bevisa att de klarar av säkerheten. Det anser vi att man inte lyckats med, säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Möjligt att se över kopparkapslarna

Samtidigt är det långt kvar till ett slutgiltigt beslut i frågan. Enligt regeringen kommer det att dröja 70 år innan byggnationen och driften av slutförvaren är färdigställd. Först då menar de att den den sittande regeringen ska fatta det slutgiltiga beslutet av förslutning av avfallet.

– Under de 70 åren det tar till att förvaret ska förslutas finns det goda möjligheter att till exempel se över kopparkapslarna. Men också frågan om informationsöverföring till kommande generationer är ett exempel på en fråga som kommer att behöva lösas i framtiden, sade Annika Strandhäll (S), klimat – och miljöminister, under en presskonferens i samband med att beslutet presenterades.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.