Slut på slit och släng

Sy om, slänga eller sälja? Vad som ligger bakom valet ska Högskolan i Borås ta reda på.

Slut på slit och släng

Kläder har blivit en slit- och slängvara och bidrar starkt till det allt högre sopberget. Därför påbörjades det i september ett forskningsprojekt som ska titta på konsumenters beteende när det gäller kläder.

– Hittills har en stor del av forskningen om miljöproblem och textilt avfall haft ett producentperspektiv. Det finns därför ett stort behov av att förstå miljöproblem utifrån ett konsumentperspektiv för att via marknadsföring kommunicera effektiva lösningar som gynnar ett miljöengagemang hos konsumenter, sade Karin M. Ekström, professor i marknadsföring med fokus på konsumentbeteende, när projektet presenterades i somras.

Pant på prov

Hon menar att förståelse för konsumenters beteende är viktigt för att handeln ska kunna utveckla nya lösningar för att minska miljöproblemen med klädavfall. Studien består av tre delstudier. I den första ska man titta på hur konsumenterna resonerar när de beslutar sig för att göra sig av med plagg. I den andra ska man med hjälp av ett nätverk få ökad förståelse för hur olika intressenter ser på avfallsproblemet. Nätverket bildas med bland andra Gekås Ullared som ska diskutera klädavfall och fundera på lösningar för att minska mängden. Den tredje delstudien går ut på att försöka låta kunder returnera kläder mot pant. Även denna görs med Gekås Ullared. Forskningsprojektet ska pågå i tre år.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.