Slopad skatt på biogas

Regeringen vill helt ta bort skatten på biogas om ett år. Idag skattas biogas som en energiprodukt.

Från första januari 2011 ska skatten på biogas helt tas bort, enligt ett förslag från regeringen.

Idag skattas biogas som en energiprodukt. Endast metan som framställs av biomassa är undantagen från skatteplikt.

För att klargöra att skattebefrielsen för biogas ska omfatta hela mängden biogas och inte enbart den del som består av metan, föreslår finansdepartementet att en definition av biogas införs i lagstiftningen.

/p>
Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.