Slopad jordbruksskatt leder till övergödning

Vid årsskiftet slopas konstgödselskatten.
Det kommer att leda till ökande utsläpp av kväve och kadmium från jordbruket, befarar Svenska Naturskyddsföreningen.

Slopad jordbruksskatt leder till övergödning

Vid årsskiftet avskaffas miljöskatten på handelsgödsel. Skatten infördes för att begränsa mängden kväve och kadmium på våra åkrar. Nya riktlinjer från Jordbruksverket rekommenderar nu istället att gödslingen ska öka med hela 10 kilo kväve per hektar. Förslaget har varit mycket omdebatterat och kritiken massiv, framförallt från ekologiska odlare och miljöorganisationer. Bland annat har man talat om ett ökat läckage av näringsämnen i vatten och utsläpp av den aggressiva växthusgasen lustgas. De ekologiska bönderna menar också att konkurrensen snedvrids till de konventionella jordbrukarnas fördel.

– Konstgödselskatten har varit ett utmärkt redskap för att både minska övergödningen av våra hav och jordbrukets klimateffekter, menar Svante Axelsson på Svenska Naturskyddsföreningen.

Beslutet ökar belastningen både på Östersjön och klimatet, befarar Svenska Naturskyddsföreningen.

Konkurrens styr

Så varför vill då regeringen avskaffa skatten? Ett av huvudargumenten går ut på att Sverige som enda land i EU har en generell skatt på handelsgödsel. Det leder till olikvärdiga konkurrensvillkor i jordbrukssektorn. Eskil Erlandsson menar också att jordbruket måste kompenseras för kommande skattehöjningar på diesel. Målet är att de minskade kostnaderna för jordbrukssektorn till följd av den slopade skatten, cirka 300 miljoner per år, ska leda till fler jobb och ökad konkurrenskraft.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.