”Slopa bidragen till solenergi”

Energi Regeringen ökar stödet till solcellsanläggningar, men solenergibranschen vill att bidragen försvinner.
– Vi ser hellre att bidragen fasas ut, säger Johan Lindahl, representant i internationella energiorganets solcellsgrupp.


Under 2016 kommer regeringen lägga 4,5 miljarder kronor till ”investeringar för klimatet”. Det aviserade regeringen vid en pressträff inför budgetpropositionen som ska presenteras på måndag. Stödet till investeringar i solcellsanläggningar ökar från 50 till 390 miljoner kronor per år. Sammanlagt kommer 1, 4 miljarder kronor att satsas på det fram till 2019.

”Många avstår från investeringar”

I dag står 4 300 företag och hushåll i kö för att få bidrag. Stödet till företag är max 30 procent och stödet till hushåll max 20 procent.

– Så som bidraget varit utformat har bara en fjärdedel av de sökande kunnat få det. Det har lett till att många avstått från att göra investeringar i solceller, säger Johan Lindahl, forskare vid Uppsala universitet och representant i internationella energiorganets solcellsgrupp IEA-PVPS.

Enligt statistik från Energimyndigheten fördubblades installationerna av solcellskapacitet i fjol jämfört med året före. Så har utvecklingen sett ut i fyra år i rad. Men ökningen sker från en låg nivå och solelen står i dag för cirka 0,05 procent av Sveriges totala energiproduktion.

Priserna har gått ner

– Stödet var helt nödvändigt för att få igång investeringarna i solceller, men nu har priserna gått ned så mycket att det inte behövs på samma sätt och branschen vill kunna växa sig större än regeringens bidragsbudget. Vår målsättning är att klara oss själva utan stöd.

Investeringar för klimatet i regeringens höstbudget

1. Förnybar energi

Ökat stöd till investeringar i solceller med 390 miljoner kronor per år 2017-2019. För 2016 satsar regeringen 225 miljoner kronor och totalt ska 1,4 miljarder läggas på solceller fram till 2019.

En satsning på lagring av egenproducerad el på totalt 25 miljoner kronor 2016, och 50 miljoner kronor per år 2017-2019. Regeringen vill även inrätta ett nationellt forum för smarta elnät för tio miljoner kronor per år 2016-2019.

Satsningar om en miljard kronor per år på att renovera och energieffektivisera flerbostadshus i områden med socioekonomiska utmaningar.

2. Fossilfria resor

Förmånsskattesubventionen för miljöbilar förlängs. Ett nytt stöd införs för elbussar och supermiljöbilspremien stärks.

Ny kollektivtrafik byggs och regeringen satsar på upprustning av järnvägen. Hundra miljoner kronor avsätts till cykelfrämjande åtgärder under perioden 2016– 2017.

Sammanlagt handlar det om en satsning på 1,8 miljarder kronor.

3. Internationella insatser

Ett tillskott på 500 miljoner kronor under 2016 till klimatfinansiering i utvecklingsländer. Det ska skicka signaler till världen inför klimatmötet COP21 i Paris. Regeringen föreslår också att de internationella klimatinvesteringarna, CDM, finansieras med 50 miljoner kr per år de kommande fyra åren.

Swedfunds biståndsbudget ges ett kapitaltillskott på 400 miljoner kronor, som ska möjliggöra fler miljö- och klimatinvesteringar i utvecklingsländer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.