”Skyddad skog en tolkningsfråga”

Naturskyddsföreningen ifrågasätter om skogsbolaget SCA ska få behålla sin FSC-certifiering efter avverkning av naturvärdesskogar. En tolkningsfråga, menar man på SCA.

SCA är certifierade enligt FSC-standarden, som ställer flera krav på miljöhänsyn vid avverkning. Men företaget klarar inte av att leva upp till standarden, anser Naturskyddsföreningen som nu förbereder en anmälan till certifieringsorganet SGS.

Orsaken är att föreningens inventerare i somras upptäckte att skogsbolaget avverkat naturvärdesskog på tre hyggen i Jämtland och Västernorrland.

– Flest brott mot standarden har begåtts i Krokom, där många naturvärdesträd har kapats. Bolaget fortsätter att hugga naturskogar med mycket höga naturvärden på egen mark vilket strider mot deras FSC-certifiering, säger Malin Sahlin, skogshandläggare på Naturskyddsföreningen.

Tolkningsfråga

Det är inte första gången som SCA hamnar i blåsväder när det gäller FSC-standarden. Förra året fick företaget tre anmärkningar för brott mot standarden och genomförde då ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med problemen. Rolf Edström, informationschef på SCA, vill inte uttala sig om de tre enskilda fallen, utan väntar på en intern undersökning av vad som hänt och varför.

– De kan tycka att det vi gjort inte ligger i linje med standarden, men i slutändan blir det en miljörevisor som får studera om kritiken är berättigad, säger han.

Han menar att det handlar om skillnader i tolkning av standarden, synen på naturvård och skogsbruk i stort. Och att standarden inte innebär att de åtagit sig att skydda varje rödlistad art överallt.

– Om vi till exempel har sparat ordentliga områden där vi vet att det finns naturvärden kan vi tycka att vi med stöd i standarden kan avverka i andra trakter fast det finns naturvärden där.

Komplex verklighet

Rolf Edström berättar att SCA har över 4 000 avverkningsplatser där många människor arbetar, och att erfarenheten säger att saker kan gå fel när många är inblandade. Men han tycker inte att standarden i sig är bristfällig.

– Natur är en väldigt komplex verklighet, därför är det svårt att formulera en standard som är så entydig att alla tolkar den lika.

Malin Sahlin förklarar att deras inventerare hittar många övertramp när de besöker även andra bolags hyggen och att de upplever att många skogsbolag inte klarar av att följa FSC-standarden.

– Det är svårt att säga vad det beror på. Jag vet inte om det handlar om brist i planeringen, avsaknad av hänsyn för naturvärden eller att bolagen är utsatta för högt tryck att producera virke.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.