Skolelever ska främja energieffektivisering

I projektet Den hållbara skolstaden ska elever, lärare och ledning hjälpas åt att jobba med energieffektiviering.

Syftet med projektet är att skapa en modell för kommunalt energieffektivieringsarbete i skolor. Gymnasieskolan Skolstaden i Helsingborg kommer att involvera sina cirka 3 500 elever och personal.

– Grundtanken är att engagera elever och personal fullt ut eftersom en stor del av energianvändningen hänger samman med beteenden och vanor hos de personer som befinner sig i en verksamhet, säger Jan Kristoffersson, projektledare på Sustainable Innovation, Sust, som står för projektledningen.

Enligt Skolstadens gymnasiechef Björn von Wachenfeldt ska eleverna få bidra med idéer och testa dem i verkligheten. Energieffektivisering kommer också att ingå som temaundervisning och både elever och personal ska vara delaktiga i att sätta upp mål för projektet.

Projektet kommer att pågå under 3-4 år och har beviljats bidrag från Energimyndigheten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.