Skogen kan vara räddningen

Imorgon firas FN:s Världsvattendag. År 2025 kommer 1,8 miljarder människor att bo i områden med allvarlig vattenbrist. Här har skogen en viktig uppgift.

Skogen kan vara räddningen

Skogar fångar upp och lagrar vatten och de kan spela en viktig roll i att tillhandahålla rent vatten. Skogar och träd bidrar även till att reducera vattenrelaterade risker såsom jordskred, lokala översvämningar och torka.

Hoten om vattenbristen har fått det internationella samarbetsorganet Collaborative Partnership on Forests att uppmana länder att fokusera mer på skogsskydd och skogsförvaltning för tillhandahållandet av rent vatten.

– Skogarna är en del av länders naturliga infrastruktur och en viktig del i vattnets kretslopp, säger Eduardo Rojas-Briales, biträdande generaldirektör för skogsavdelning FAO, FN:s organisation för jordbruk och livsmedel. De minskar effekterna av översvämningar, motverkar jorderosion, reglerar grundvattennivån och säkerställer en vattentillgång av hög kvalitet för människor, industri och jordbruk.

Uppmärksamma samband

Genom välgenomtänkt skogsplanering och skogsförvaltning som exempelvis plantering av lämpliga trädarter kan man påverka och minska mängden vatten som tas upp av skogen. Men fortfarande är sambandet mellan skogen och vattentillgången inte helt känd. Det vill FAO nu ändra på.

– Vatten- och skogsförvaltning hänger nära samman och kräver innovativa lösningar som tar hänsyn till detta faktum, säger Jan McAlpine, chef för sekretariatet för FN:s skogsforum.

/p>

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.