SKF: Grönt lån blev energispruta för organisationen

Finansiering Verkstadsföretaget SKF tog för två år sedan in 3 miljarder kronor i kapital genom ett grönt lån. Totalt har det lett till investeringar i över 70 olika projekt med miljökoppling. Nu är hela summan satt i arbete, och SKF ser oväntade, positiva effekter.

SKF: Grönt lån blev energispruta för organisationen
CFO Niclas Rosenlew berättar om SKF:s gröna lån.

År 2019 lånade SKF upp 300 miljoner euro, 3 miljarder kronor, för så kallade gröna investeringar. Pengarna skulle användas till en rad olika saker, bland annat energieffektivisering i de egna anläggningarna och ökade satsningar på rekonditionering och återanvändning av komponenter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Nu är pengarna allokerade, och SKF – som kommer att fortsätta att investera grönt – kan summera effekten av beslutet att även låna grönt.

– Överlag var det en väldigt positiv sak för oss, det här lånet på tre miljarder kronor. Det blev en energispruta inom organisationen och också positivt externt när vi pratar med våra kunder. Hållbarhet överlag är ett område där vi hemskt gärna vill ligga i framkant, säger Niclas Rosenlew, som är CFO (finanschef) på SKF.

SKF valde grönt lån

Fakta

Ramverk för gröna investeringar

SKF:s ramverk följer fyra principer för grön finansiering, som är hämtade från:

Green Bond Principles från ICMA (International Capital Market Association)

Green Loan Principles från LMA (European Loan Market Association) och APLMA (Asian Pacific Loan Market Association).

Ramverket har tagits fram av SKF och verifierats av Cicero, Center for International Climate Research.

Principerna handlar om bland annat om utvärdering och uppföljning.

SKF tillverkar kullager, en produkt som minskar friktionen i till exempel maskiner, bilar och vindkraftverk. När friktionen minskar, minskar också energiåtgången. Verksamheten finns i flera världsdelar och bolaget satsar mycket på forskning och utveckling. Varje år investerar bolaget mellan 3,5 och 4 miljarder kronor, och 2019 fattades beslutet att välja en grön obligation som finansieringsverktyg.

– Det här gjorde vi som ett av de första industribolagen i världen. Vi gick ut på kapitalmarknaden och sade att vi har ett behov av finansiering, och vi är beredda att använda den enligt ett visst ramverk och vissa kriterier. Nu har vi använt hela 300 miljoner euro till olika projekt som uppfyller de här miljöstandarderna, säger Niclas Rosenlew.

Extern part fick verifiera ramverket

SKF började med att slå fast vilka ramar som skulle gälla. En extern part, Cicero, kopplades också in för att verifiera ramverket. Sedan påbörjades arbetet med att utvärdera tänkbara investeringar.

– Vi har utvärderat hundratals investeringar enligt ramverket, säger Niclas Rosenlew.

Exempel på investeringar är förnybar energi, till exempel solpaneler, eller åtgärder för att minska materialanvändningen eller öka graden av återanvänt material. SKF arbetar också med att utveckla kundapplikationer.

Det handlar om långsiktiga investeringar?

– Ja, absolut. Vi har till exempel satsat 300 miljoner kronor i ett testcentrum för vindkraft där vi i detalj kan testa att lagren som ingår i vindkraftverken har så låg friktion som möjligt, säger Niclas Rosenlew.

Investeringarna följs upp och varje år sammanställs en rapport som visar vilka investeringar som beslutats och hur effekten är.

– Det här är en löpande del av vår verksamhet – vi har inte ett separat brunt spår och ett grönt utan det omfattar hela verksamheten. Det har varit väldigt inspirerande för hela organisationen att gå igenom bedömningsprocessen, det blir en viss stolthet inom organisationen att få komma fram med förslag på hur vi skulle kunna investera grönt.

Styr detta er utveckling som bolag?

Fakta

Strategin

SKF:s klimatmål och -strategi bygger enligt bolaget på livscykeltänk. SKF har valt fyra områden:

Råvaror och komponenter

Egen verksamhet

Godstransporter

Kundlösningar

Områdena är utvalda utifrån livscykelanalyser samt SKF:s möjlighet att påverka utvecklingen.

– Ja, absolut. Ärligt talat, om du hade frågat mig 2019 vilken effekt jag då trodde att det här skulle ha internt hade jag inte haft något bra svar. Men nu när vi ser det här i praktiken med månadsuppföljningar där vi går igenom alla investeringar månatligen och sätter en liten grön flagga på de investeringar som är gröna, så ser vi att det har en väldigt positiv effekt på organisationen. Mina kollegor är stolta, nöjda och glada att komma fram med en grön investering istället för en vanlig, säger Niclas Rosenlew.

En relativt stor del av investeringarna

SKF har alltså beslutat om tre miljarder kronor i gröna investeringar över två år, medan den totala investeringsramen under samma period är sju till åtta miljarder kronor. Den gröna delen är alltså en relativt stor andel av investeringarna. Niclas Rosenlew bedömer att andelen gröna investeringar kommer att öka framöver.

– Det har varit en enorm utveckling när man tänker på klimatfrågor de senaste åren. En stor del av vår verksamhet riktar sig mer och mer mot sådant som är på ett eller annat sätt klimatsmart eller hjälper den typ av kunder som utvecklar förnybar energi. Så jag skulle säga att större och större del går till gröna investeringar, säger han.

Bättre ränta kom på köpet

Fakta

Kriterierna

Exempel på kriterier för vad som räknas som grönt:

Energibesparing på minst 25 procent räknat per tillverkad enhet

Certifiering av byggnader enligt Leeds guldstandard

Vid investeringar i tillverkning, utrustning eller liknande görs en bedömning som avgör om investeringen räknas som grön i sin helhet, eller till viss del.

SKF sparade också en del pengar på att låna grönt.

– Vi fick en lite bättre ränta än om vi hade lånat på vanligt sätt. Det var inte huvuddrivkraften för oss, utan något som vi fick på köpet. Och intresset när vi gick ut för att låna pengar var enormt. Det var faktiskt jätteinspirerande och roligt att tala med investerare och märka att de också bryr sig om de här frågorna, säger Niclas Rosenlew.

Hur tänker ni framåt kring de här frågorna?

– Vi överväger självklart att knyta upplåning till miljömål även i framtiden, säger Niclas Rosenlew.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.