Skatterabatt ska främja koldioxidinfångning

CCS Nu föreslår regeringen en minskning av energiskatten för koldioxidinfångning. Detta för att främja teknikutvecklingen och minska de fossila utsläppen i Sverige.

Skatterabatt ska främja koldioxidinfångning
Förslaget föreslås träda i kraft den 1 oktober 2024. Foto: Adobe Stock.

I dag remitterar Finansdepartementet ett förslag om skattebefrielse för elektricitet som används vid koldioxidinfångning. Syftet med förslaget är att öka incitamenten för investeringar i teknik som möjliggör avskiljning och infångning av koldioxid vid anläggningar som fabriker, kraftvärmeverk och andra betydande källor till utsläpp.

I korthet innebär förslaget att företag som använder koldioxidinfångningsteknik, även känd som CCS-installation (carbon capture and storage), i industriella eller kraftvärmeanläggningar kan bli berättigade till en lägre energiskattenivå på 0,6 öre per kilowattimme för den elektricitet som förbrukas i CCS-installationen. Denna skattenivå utgör den miniminivå som tillåts enligt EU-regler

För en anläggning som fångar in 500 000 ton koldioxid per år kan förslaget innebära minskade energiskattekostnader på i storleksordningen 170 miljoner kronor per år.

– Dagens förslag kan leda till ökade investeringar i ny teknik med positiva klimateffekter vilket skulle utgöra ett tydligt steg mot minskade koldioxidutsläpp, säger finansminister Elisabeth Svantesson, i en kommentar.

Det remitterade förslaget kommer att utgöra grund för budgetförhandlingarna som äger rum under hösten. Presentationen av förslaget i regeringens höstbudget kommer att bero på den ekonomiska situationen, reformutrymmet, finansieringsbehovet och överläggningarna som sker inom ramen för arbetet med höstbudgeten.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 oktober 2024.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.