Skärpta normer för avgasrening

 Framöver kommer reglerna för utsläpp av av partikelformiga ämnen och kväveoxider, NOx att bli strängare. Det beslutet togs under en förstabehandlingskompromiss i EU-parlamentet.

 – Den överenskommelse som nu finns, och som avslutar ärendet efter bara en behandling, innebär att man angriper problemet med de finaste partiklarna. För NOx kommer ikraftträdandet av Euro 5 normen innebära en minskning av utsläppen med 25 % jämfört med Euro 4 normen, kommenterade föredraganden Matthias Groothe.

 Euro 5 innebär att dieselbilars partikelutsläpp ska minska med 80 procent och kvävedioxidutsläppen med procent. För bensindrivna personbilar ska utsläppen av kvävedioxider minskas med 25 procent. Standarden ska tillämpas från och med den 1 september 2009 för personbilar.

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.