Skarpt läge för USA-ambassadens miljötekniksamarbete

Nu rullar The One Big Thing, den amerikanska Stockholmsambassadens projekt för att bland annat para ihop svenska cleantech-projekt med amerikanska riskkapitalister, igång på allvar.
I april var det mingel i San Fransisco, efter ambassadör Michael Woods seminarium på Stanforduniversitetet.

Den amerikanska ambassaden i Stockholm har satt som sin högsta prioritet att samarbeta med Sverige för att uppnå ett genombrott i utvecklingen av alternativa energikällor. Det är bakgrunden till ambassadens projekt, The One Big Thing.

Som ett led i projektet vill ambassadör Michael Wood para ihop svenska projekt med amerikanskt riskkapital, ett arbete som blev skarpt i april när han presenterade sina erfarenheter från Sverige. En presentation där Michael Woods lista över intressanta svenska företag kom till användning.

Mål inom fyra delområden

Ambassadprojektet handlar inte bara om finansiering av och investeringar i projekt och företag. Projektet är indelat i fyra kategorier med varsitt mål att uppnå. Området teknologi/forskning och utveckling ska jämna vägen för ett gemensamt teknikgenombrott för alternativa bränslen genom forsknings- och utvecklingssamarbete som involverar både offentlig och privat sektor.

Området finansiering och investering har som mål att möjliggöra mer finansiering av samarbetsprojekt. Ambassadens mål är att vara koordinator/matchmaker och informationskälla beträffande finansiering från både den privata och den offentliga sektorn.

Inom området allmänhetens medvetande vill ambassaden öka medvetandet i Sverige om att USA och Sverige tillsammans har förbundit sig att reducera beroendet av fossilt bränsle genom en ansträngning för att öka stödet för samarbete kring alternativ energi.

Dessutom har ambassaden som mål att etablera och underhålla en dialog kring bästa praxis när det gäller regleringar, lagar och policy för att föra fram forskning och användandet av alternativa bränslen. Men just nu är det riskkapitalisterna som är rykande aktuella i projektet.

Har besökt många företag

Amerikanska riskkapitalister kom till Stanforduniversitetet den 19 april för att höra Michael Woods presentation av svensk cleantech. Och det är många som hoppas på pengar. Ny Teknik har presenterat en lista över de företag och forskningsprojekt USA-ambassadören har besökt hittills.

» Forskningsprogrammet Turbokraft

» KTH-skolan för energi- och miljöteknik

» Professor Torsten Franssons energiskola

» Vattenfalls forskning om det koldioxidfria kolkraftverket

» Stockholmsföretaget Talloil

» Solenergiföretaget Climatewell

» Svartlutsföretaget Chemrec

» Sekab, biobränsleföretaget i Örnsköldsvik

» Karlskoga Biofuel

» Chematur Engineering i Karlskoga

» Bränslecells- och vindkraftföretaget Morphic i Karlskoga

» Ångströmslaboratoriet i Uppsala och företagen Seabased, Current Power, Vertical Wind samt Chromogenics

» Scandinavian Biogas i Uppsala

» Lantbruksuniversitetets forskning om cellulosaetanol

» Reningsverket och biogasanläggningen Gryaab i Göteborg

» Ryaverket, Göteborg Energis nya kraftvärmeverk

» Fordons- och bränsleforskningen på Chalmers

» Volvo Personvagnar och Volvo Lastvagnar i Göteborg

» Saab Automobile i Trollhättan

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste