Skärpt kontroll av farliga ämnen i byggbranschen

EU-kommissionen har givit CEN, den europeiska standardiseringsorganisationen i uppdrag att ta fram provningsmetoder för avgivning av miljö- och hälsofarliga ämnen till inomhusluft, mark, yt- och grundvatten.

Provningsmetoderna kommer att ligga till grund för CE-märkning av bygg- och anläggningsprodukter och ska täcka alla de krav som EU-länderna har med avseende på produkternas miljö- och hälsofarlighet. Miljöaspekterna har hittills inte tagits med i de standarder som ligger till grund för CE-märkningen.

– När standarderna är klara kommer handeln med bygg- och anläggningsprodukter över gränserna att bli både enklare och framför allt billigare eftersom man för hela den europeiska marknaden bara behöver prova en viss egenskap en gång på ett sätt, säger Curt Linder, projektledare på SIS.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.