Skarpare översyn

Regeringen har gett Statskontoret i uppgift att genomföra en översyn av hur miljöövervakningssystemet kan effektiviseras.

Statskontoret ska lämna förslag på hur miljöövervakningssystemet kan bli bättre. Anledningen är att systemet upplevs som komplext, med många aktörer på olika nivåer, samtidigt som det ställs nya krav på övervakning.

– Det handlar om en långsiktig verksamhet som behöver stabila ekonomiska villkor. De svenska mätseriernas längd är i många fall unika i världen. Min förhoppning är att Statskontorets analys kan peka på dolda effektivitetsvinster. Deras analys av ett utökat sektorsansvar skulle också kunna öppna dörren för nya finansieringslösningar, säger miljöminister Lena Ek i ett pressmeddelande från Miljödepartementet.

Statskontoret ska redovisa uppdraget för regeringen den 30 mars nästa år.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.