Skanska siar: mot självförsörjande byggnader

Framöver kommer byggnader att konstrueras så att de ska kunna producera sin egen energi och bli självförsörjande, eller till och med kunna leverera energi till elnätet. Klart är att trenden går mot allt mer energieffektiva byggnader, enligt en rapport från Skanska.

Skanska siar: mot
självförsörjande byggnader

Runt om i världen växer nu nya eller renoverade byggnader och i en del fall hela samhällen upp som är så effektivt byggda att de inte behöver tillföras någon externt producerad energi alls. I en del fall integreras dessa med solpaneler eller småskalig vindkraft så att byggnaden faktiskt producerar mer energi än vad som används – energi som då skulle kunna levereras till elnätet. Dessa samhällen kan kallas ”local energy communities” och de människor som lever och verkar där blir ett slags moderna, urbana energibönder – ”urban energy farmers”. På olika håll i världen, bland annat EU, planeras lagstiftning som kommer att kräva självförsörjande byggnader.

– Idag är det ännu ovanligt och högst frivilligt att ”odla” sin egen energi, men i framtiden tror jag att det kommer att bli obligatoriskt. . Idag drivs utvecklingen av individer, men snart kommer regler och standards att öka trycket rejält, säger Johan Gerklev, miljöchef i Skanska Sverige.

Viktigt för marknaden

Utvecklingen mot byggnader som är självförsörjande på energi kommer också att innebära stora förändringar för ägare av bostäder och kommersiella fastigheter. Byggnader som inte är riktigt energieffektiva kommer att bli dyrare i drift och ha en sämre miljöprofil, något som inte lockar hyresgäster. Risken är stor att värdet på fastigheterna sjunker rejält, menar Skanska.

– Att renovera fastigheter och göra dem gröna är en väldigt smart finansiell investering. Det säkrar dem för framtiden och ökar värdet. Dessutom är det ju naturligtvis bra för miljön, säger Cecilia Fasth, ansvarig för att utveckla gröna affärer i Skanska-koncernen.

För hela rapporten se:

Du kan läsa mer om Skanskas första Green Urban Development Report ”The rise of local energy communities” på www.skanska.com/greenreport.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.