Skanska erbjuder andelar i vindkraftverk

Skanska erbjuder sina kunder andelar i vindkraftverk genom ett samarbete med energibolaget o2 Vindel. Samarbetet gäller inledningsvis Skanskas koncept för flerbostadshus, Modernahus. Husen är energisnåla i sitt grundutförande och har olika tillval för att ytterligare minska energiförbrukningen, exempelvis extra isolering, återvinning av frånluftsvärme och solfångare för varmvattenuppvärmning.

o2 Vindel uppför och driver vindkraftverk samt producerar el. Andelsägarna är med och finansierar byggandet av vindkraftverk och köper sedan el till självkostnadspris.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.