Skåne skapar CSR-nätverk

Stiftelsen TEM har skapat ett nätverk för personer som driver CSR-arbete på sin arbetsplats.

Föreningen CSR Forum Sveriges riktar sig till personer som på något sätt arbetar med CSR-frågor. Syftet är att fungera som en plattform för erfarenhetsutbyte och kontaktskapande, skapa förståelse och kunskap för CSR och främja arbetet med CSR-frågor i samhället.

Initiativet till att starta föreningen CSR Forum Sverige kommer från Skånebaserade Stiftelsen TEM.

– Det är många som gärna vill träffa andra som arbetar med CSR-frågor för att utbyta erfarenheter och utveckla CSR-arbetet, säger Iris Rehnström som arbetar på TEM och är sekreterare i den nystartade föreningen. Vi drar nu igång med ett 50-tal medlemmar.

För mer info se: www.tem.lu.se/

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.