Skåne förbättrar upphandling

Det behövs mer utbildning för inköparna, fler klara miljökrav vid tjänsteupphandlingar och mer samarbete med miljöexperter. Det är några av slutsatserna Region Skåne dragit efter att ha undersökt miljörutinerna vid upphandling av varor och tjänster i länet.

När Region Skåne bildades 1999 skulle tre inköpsenheter med skiftande rutiner bli till en enda, MA-Skåne. Därför genomfördes förra året bland annat ett projekt för att undersöka hur miljöarbetet fungerade vid upphandling av varor och tjänster efter sammanslagningen, och för att se vad som behövde åtgärdas. Alla inköpare och inköpsassistenter intervjuades och projektgruppen gick också igenom ett antal tjänste- och varuupphandlingar utförda under 1999. Det året gjorde MA-Skåne upphandlingar för cirka 2,4 miljarder kronor.

– Vi upptäckte att det var stor skillnad på vilka miljökrav olika inköpare ställde på leverantörerna. Vissa ställde inga alls, medan andra hade väldigt långtgående krav. Om vi inte ställer miljökrav på produkterna kan regionens verksamhet påverka miljön negativt. Därför är miljöfrågorna viktiga, säger Jan Persson, miljöhandläggare på MA-Skåne, Region Skånes inköpsenhet.

Utbildning och checklistor

Resultatet av undersökningen presenterades i januari i år. Den visade att inköpare och inköpsassistenter själva önskar mer utbildning i miljöfrågor. Dessutom behövs nya checklistor för vilka miljö- och hälsokrav som ska ställas vid upphandling. Det finns redan mallar från Landstingsförbundet, men många inköpare tycker att de är klumpiga och inte går att anpassa till olika slags upphandlingar. Därför håller delegationen för ekologiskt hållbar upphandling (EKU-delegationen) på att arbeta fram en ny mall. Jan Persson hoppas att den ska fungera bättre, och framför allt innehålla bra direktiv för upphandling av tjänster. Undersökningen visade nämligen att det ibland fanns brister i MA-Skånes arbete när det gäller tjänsteupphandling.

– Det ställs få miljö- och hälsokrav vid upphandling av tjänster. Det tror jag beror på att tjänsteupphandling är något ganska nytt, i alla fall i den omfattning som den sker nu. Det är en ny situation för inköparna som inte riktigt vet hur de ska formulera sina krav, säger Jan Persson.

Ett sätt att få hjälp är att vända sig till miljöexperter. När det gäller upphandling av kemisk tekniska produkter som rengöringsmedel och desinfektionsmedel har inköparna länge samarbetat med toxikologer och yrkeshygieniker. Det arbetet funderar man nu på att utvidga och vända sig till experter också när det gäller andra varor och tjänster.

Beställarens ansvar

Undersökningen visade att beställaren av varan, beställarnämnder eller produktionsenheter, till exempel sjukvården, sällan ställer några miljökrav på produkten. Egentligen är det från dem kraven ska komma, men nästan alltid är det inköparen som tar upp frågan om vilka krav som ska ställas. Jan Persson tror att det kommer att bli bättre i framtiden.

– Regionfullmäktige har beslutat om ett miljöprogram för hela Region Skåne där ett av målen handlar om miljöhänsyn vid upphandling. Dessutom införs ett miljöledningssystem, så medvetenheten och kraven från beställarna kommer att öka.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.