Skandinaviskt partnerskap för vätgas

Vätgasdrivna fordon, som endast släpper ut vatten som avgas, kommer att börja trafikera skandinaviska vägar 2012. Det är målsättningen för det skandinaviska partnerskap som nyligen lanserades för att etablera ett nätverk av vätgastankstationer i sydvästra Skandinavien.

Bakom initiativet ligger HyFuture från Sverige, HyNor från Norge och Hydrogen Link från Danmark.

 Visionen är att Skandinavien ska bli en av de första regionerna i Europa där vätgas finns kommersiellt tillgängligt och används som fordonsbränsle i ett nätverk av tankstationer. Genom utökat samarbete stärks förutsättningarna för skandinaviska företag och entreprenörer att dra kommersiell nytta av den framväxande nya branschen, samtidigt som oljeberoendet kan minskas. En målsättning är att kvalificera den Skandinaviska regionen för ett av de storskaliga demonstrationsprojekt som kommer att utgöra hörnstenarna i EU-kommissionens vätgassatsningar under de kommande åren

Inledningsvis kommer SHHP att verka inom södra/sydöstra Norge, Sveriges västkust och Danmark, men det kommer ske en geografisk utvidgning i takt med att partnerskapet utökas med fler skandinaviska regioner.

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.