Skagerrak kan lagra koldioxid

Forskare från Norden har undersökt möjligheten till koldioxidlagring i regionen Skagerakk/Kattegatt. Ett stort hålrum under havsbottnen har hittats som skulle kunna fungera som lagringsplats.

Skagerrak kan lagra koldioxid

Igår rapporterade Miljö och Utveckling om ett Kanadensiskt lagringsutrymme för koldioxid från rökgaser som bevisligen höll tätt. I två år har en forskargrupp med norska, svenska och danska forskare undersökt vilka möjligheter till koldioxidlagring det finns i vår region. Det hålrum som nu hittats i en sandstensformation två kilometer under havsbottnen i Skagerrak beräknas kunna rymma 250 miljoner ton koldioxid.

– Det motsvarar alla utsläpp från stora utsläppskällor i regionen i närmare 20 år, säger Filip Johnsson, professor i Uthålliga energisystem på avdelningen för Energiteknik vid Chalmers.

Forskningsprojektet har pågått i två år och finansierats av EU i syfte att hitta robusta lösningar för koldioxidhantering. Det inkluderar avskiljning, transport och säker lagring av koldioxiden, så kallad CCS-teknik. Vinsten är att kunna behålla en utsläppsintensiv industri, men minska klimatpåverkan.

– Det är bråttom att möta klimathotet och därför behöver vi nu alla tillgängliga tekniker och åtgärder. Svensk och europeisk energidebatt och politik baseras fortfarande på idéen att vi står inför ett val mellan olika tekniker och åtgärder. Men faktum är att vi behöver samtliga om vi ska ha en chans att klara de nödvändiga utsläppsminskningarna, säger Filip Johnsson.

Den 7 december presenterar forskargruppen sina resultat för norska och svenska myndighets-, industri- och akademirepresentater vid en konferens i Oslo.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.